ue logos

Projekt realizowany w ramach międzynarodowych projektów partnerskich – „Odkrywanie Ukrytych Możliwości oraz Rozwijanie Potencjału: Rozszerzanie Sukcesu” („Discovering Depth&Developing Potential: Broadcasting Success”), celem którego było zwiększenie możliwości wykonywania najróżniejszych prac przez osoby w trudnym położeniu społeczno-ekonomiczno-zdrowotnym, borykające się z problemami zatracenia swojej wartości i zagrożone izolacją nawet w swym własnym środowisku.

Projekt wniósł zróżnicowane, innowacyjne i kreatywne podejście do ich problemów umożliwiając uczestnikom projektu poznanie i kontrolowanie procesów zachodzących wokół nich. Międzynarodowe działania założone w ramach projektu obejmowały przekazywanie tradycyjnych umiejętności, rozwijanie kreatywnego myślenia o problemach, rozbudzenie świadomości środowiskowej a także odkrywanie powodów utrudniających rozwój edukacyjny i zawodowy szczególnie wśród młodych ludzi oraz kobiet.

Finalnym działaniem polskiego projektu był spektakl na podstawie scenariusza, który powstał z zebranych wypowiedzi uczestników o przeżyciach (ich lub ich bliskich) związanych ze zmianami ustrojowymi i ich wpływie na ich życie – wypracowanie platformy wyobrażenia, wyszukania, wypróbowania i przygotowania teatralnej prezentacji która została przedstawiona publiczności.

Warsztaty i szkolenia w ramach projektu:

 • Poznaję innych i wyrażam siebie - warsztaty z zastosowaniem wybranych technik teatru improwizacji,
 • Teatr korzyści w budowaniu relacji z odbiorcami – warsztat budowy własnego wizerunku,
 • Teatr małych symboli; motyw – lustro przestrzeń do dialogu,
 • Zarządzanie stresem i trening medytacji,
 • Wysadzić w powietrze „Trójkąt” – Warsztaty,
 • DEPUTAT lub FOR YOU- warsztaty teatralne, proces transformacji ustrojowej jako platforma zbudowania inscenizacji teatralnej.

Partnerzy projektu:

 • Moelyci Environmental Centre Lttd - Walia
 • Training 2000 – Włochy
 • eduate.eu - Niemcy
 • Ordu Miolli Egitim Mudurlugu – Turcja
 • Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrzu – Polska

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.