ue logos

Okres realizacji przypada na 2010-2012 rok.

Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy zaangażowanymi w szkolenia dla osób dorosłych organizacjami z różnych krajów, które wymieniają się swoimi doświadczeniami.

Głównym celem projektu „Marks, Memorials & Movement była praca z ludźmi, którzy zostali wykluczeni społecznie z powodów między innymi ubóstwa, niewystarczającego wykształcenia, zmian restrukturyzacyjnych.

Podczas zajęć i warsztatów uczestnicy mogli tworzyć własne ślady obecności w postaci obrazów, fotografii, rzeźb i innych wytworów.

W ramach projektu zrealizowano warsztaty i szkolenia z zakresu:

  • Komunikacji werbalnej
  • Fotografii cyfrowej: dla początkujących i grupy zaawansowanej
  • Renowacji starych przedmiotów
  • Obsługi komputera: dla początkujących i grupy zaawansowanej
  • Warsztaty z autoprezentacji

Projekt prowadziła walijska organizacja Pathways: Inspirational Development Ltd. Partnerzy:

  • Turcja: Adana Il Kultur ve Turizm Mudurlugu
  • Holandia: Richter
  • Polska: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki
  • Włochy: Associazione Culturale Benalu

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.