ue logos

Projekt realizowany w ramach Projektów Partnerskich Grundtvig programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP).
Projekt „Folk, Fragments, Footprints and Future” miał na celu odkrywanie indywidualnego i społecznego dziedzictwa uczestników. Idea projektu wywodzi się z założenia, że każdy człowiek posiada tradycję, kulturę, doświadczenia rodzinne i zawodowe, które warunkują i wpływają na jego miejsce w społeczeństwie. Warsztaty i zadania zaplanowane w projekcie miały za zadanie zaangażować uczestników do dzielenia się wiedzą i możliwościami z innymi. Projekt realizowany by z myślą szczególnie dla ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, spowodowanej wykluczeniem społecznym, ze względu na wiek, osobiste okoliczności, bezrobocie, niskie wykształcenie.

Warsztaty zrealizowane w projekcie:

  • Warsztaty z komunikacji i autoprezentacji - aspekty autoprezentacji, wyznaczenie celu i przygotowanie do autoprezentacji, techniki tworzenia i utrzymania pożądanego pierwszego wrażenia znaczenie pewności siebie, techniki i taktyki autoprezentacyjne,
  • Warsztaty taneczne.

Partnerzy:

  • Lider projektu: Pathways: Inspirational Development - Walia
  • Burdur Halk Egitim Merkezi –Turcja
  • Comune di Spilinga Piazza Italia – Włochy
  • Asociata pentru Sprijiniera Initiatvelor Educationale – Rumunia
  • Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki - Polska

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.