ue logos

OGŁOSZENIA

 

11 luty 2013
Nabór kandydatów na stanowiska projektowe

W związku z realizacją projektu w ramach PO KL Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - "Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim" Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

  • Kierownik projektu
  • Specjalista ds. finansowo-księgowych
  • Specjalista ds. rekrutacji_1
  • Specjalista ds. rekrutacji_2
  • Pracownik projektu

 

Dokumenty do pobrania:Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenia z zakresu współpracy w zespole pod presją stresu

Trwa nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenia z zakresu współpracy w zespole pod presją stresu. Pierwsze zajęcia  zaplanowano na połowę maja. Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz o wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty do pobrania:


ZAPYTANIA OFERTOWE

 

07.06.2013
Organizacja kursu obsługi pił spalinowych

W związku z  realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: „Organizacja kursu obsługi pił spalinowych”. Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani udziałem w  postępowaniu, prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 21 czerwca 2013 r. zgodnie z postanowieniami warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:


25.04.2013
Nabór kandydatów na stanowisko "Trener kursu na patent stermotorzysty w ramach projektu PO KL

W związku z realizacją projektu w ramach PO KL Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie – „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim” Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: TRENER KURSU NA PATENT STERMOTORZYSTY W RAMACH PROJEKTU PO KL. Szczegóły naboru w ogłoszeniu. Na zgłoszenia czekamy do 20 maja 2013 r.

Dokumenty do pobrania:


24.04.2013
Organizacja kursu prawa jazdy kategorii C

W związku z  realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza do składanie ofert cenowych w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: „Organizacja kursu prawa jazdy kategorii C”. Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani udziałem w  postępowaniu, prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 15 maja 2013 r. zgodnie z postanowieniami warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:

07.05.2013
Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki informuje, iż w związku z postępowaniem zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy usługi pn.: „Organizacja kursu prawa jazdy kategorii C” w Projekcie nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu ofertowym,  które będą stosowane przez Zamawiającego oraz winny być stosowane przez Wykonawców:

Zmianie ulega zapis:
VIII.       WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
Ponadto Wykonawca musi posiadać akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty, potwierdzoną stosownym dokumentem.

który przyjmuje brzmienie:
VIII.       WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
Ponadto Wykonawca musi posiadać akredytację odpowiedniego Kuratorium Oświaty, potwierdzoną stosownym dokumentem.

Termin składania ofert cenowych ulega przesunięciu z dnia 15 maja 2013 na dzień 16 maja 2013 r.


24.04.2013
Organizacja szkoleń z zakresu rozwoju osobistego

W związku z  realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza do składanie ofert cenowych w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: „Organizacja szkoleń z zakresu rozwoju osobistego”. Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani udziałem w  postępowaniu, prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 13 maja 2013 r. zgodnie z postanowieniami warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:


24.04.2013
Organizacja kursów zawodowych

W związku z  realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza do składanie ofert cenowych w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: „Organizacja kursów zawodowych”. Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani udziałem w  postępowaniu, prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 13 maja 2013 r. zgodnie z postanowieniami warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:


6.05.2013
Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki informuje, iż w związku z postępowaniem zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy usługi pn.: „Organizacja kursów zawodowych” w Projekcie nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu ofertowym,  które będą stosowane przez Zamawiającego oraz winny być stosowane przez Wykonawców:

Zapis:
VII.    WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
Wykonawca usług szkoleniowej w zakresie kwalifikowanej pierwszej  pomocy musi posiadać akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty, potwierdzoną stosownym dokumentem.

przyjmuje brzmienie:
VII.    WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
Wykonawca usług szkoleniowej w zakresie kwalifikowanej pierwszej  pomocy musi posiadać akredytację odpowiedniego Kuratorium Oświaty, potwierdzoną stosownym dokumentem.

Termin składania ofert cenowych ulega przesunięciu z dnia 13 maja 2013 na dzień 14 maja 2013 r.

Dokumenty do pobrania:

17.05.2013
Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki informuje, że żadna z ofert przedłożonych w odpowiedzi na postępowanie zmierzające do wyłonienia Wykonawcy usługi pn. „Organizacja kursów zawodowych” w części dotyczącej kursu obsługi pił spalinowych nie spełniała wymogów określonych w Warunkach uczestnictwa w postępowaniu. Tym samym w/w część postępowania została unieważniona.

Dokumenty do pobrania:


22.04.2013
Dostarczenie sali wykładowej wraz z cateringiem na potrzeby szkoleń i kursów zawodowych

W związku z  realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza do składanie ofert cenowych w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: „Dostarczenie sali wykładowej wraz z cateringiem na potrzeby szkoleń i kursów zawodowych”. Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani udziałem w  postępowaniu, prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 9 maja 2013 r. zgodnie z postanowieniami warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:


17.04.2013
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Biura Projektu

W związku z  realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza do składanie ofert cenowych w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Biura Projektu”. Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani udziałem w  postępowaniu, prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 25 kwietnia 2013 r. zgodnie z postanowieniami warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty do pobrania:


Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.