ue logos

OPIS DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenie zrzesza grupę entuzjastów rozwoju kultury regionu i ochrony dziedzictwa techniki i architektury poprzemysłowej. Kopalnia Sztuki rozpoczęła swoją działalność z końcem 2006 roku i obecnie jest w trakcie realizacji następujących projektów:

1. Utworzenie „Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu” - projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I  Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacyjność, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji. Więcej informacji na temat projektu uzyskasz na stronie: http://klasterkultury.pl/

2. „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki prowadziło do tej pory liczne projekty międzynarodowe oraz dofinansowane projekty szkoleniowe. Więcej informacji dotyczących realizacji projektów znajduje się w zakładce PROJEKTY.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie wynajmu lokali biurowych, powierzchni magazynowych oraz sali pod organizację imprez kulturalno-artystycznych. Ponadto dysponuje w pełni wyposażonymi salami konferencyjno-szkoleniowymi. Na życzenie klienta prowadzimy kompleksową obsługę szkoleń.

Strategicznymi celami Stowarzyszenia są:

  • upowszechnianie poindustrialnego dziedzictwa Miasta i Regionu, poprzez organizację działalności kulturalnej w formie imprez artystycznych, koncertów, spektakli, festiwali oraz odczytów, sympozjów i wystaw skierowanych w stronę niezależnych inicjatyw twórczych zwłaszcza ludzi młodych,
  • poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i opracowywanie informacji w zakresie dziedzictwa poprzemysłowego,
  • propagowanie wielowiekowego dziedzictwa techniki i kultury przemysłowej poprzez organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

Członkowie Stowarzyszenia posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie propagowania kultury, sztuki, turystyki oraz podnoszenia atrakcyjności regionu śląskiego w skali kraju i świata (Organizacja Jazz Festiwali, mini festiwali muzyki alternatywnej LUNAPLANETA, Międzynarodowe Warsztaty Barwa i Dźwięk warsztaty plastyczne dla młodzieży).

Posiadając członków, którzy z taką pasją działają na rzecz promowania regionu śląskiego Stowarzyszenie na pewno jest w stanie osiągnąć zamierzone cele.

 

WŁADZE

W skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki znajdują się pan Jan Kowalewski, pan Marcin Lesiak oraz pani Anna Bereś.

Zarząd Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki jest naczelną władzą, kierującą całokształtem działalności stowarzyszenia, reprezentując je na zewnątrz. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stowarzyszenia są: Prezes oraz Wiceprezes.

Prezesem Zarządu jest pani Lidia Janoszka Śliwka.
Wiceprezesem Zarządu jest pani Anna Bereś.
Członkiem Zarządu jest pani Anna Weinstein.

 

STATUT

Pobierz Statut Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki [pdf, 112 kB]

 

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.