OPIS DZIAŁALNOŚCI 

Celem Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki jest propagowania kultury, sztuki, turystyki oraz podnoszenia atrakcyjności regionu śląskiego w skali kraju i świata. Posiadając członków, którzy z taką pasją działają na rzecz promowania regionu śląskiego, Stowarzyszenie skutecznie realizuje zamierzone cele.

Wśród działań Stowarzyszenia jest organizacja wydarzeń artystyczno-kulturalnych, w obiektach poprzemysłowych i upowszechnianie turystyki, opartej na dziedzictwie przemysłowym regionu oraz organizację imprez w obiektach poprzemysłowych

Działania obejmują głównie budynki dawnych kopalń: Ludwik na ul. Hagera 41 i 43 oraz Szyb Maciej na ul. Srebrnej 6 w Zabrzu – obiektu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

 

WŁADZE 

Zarząd Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki jest naczelną władzą, kierującą całokształtem działalności stowarzyszenia, reprezentując je na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzą: prezes Lidia Janoszka Śliwka oraz członkowie Agnieszka Święch i Mateusz Wróbel.

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 Pobierz statut [DOC]

 

 

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.