ue logos

NOWA OFERTA

Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zakończyło prace renowacyjne prowadzone w zabytkowym budynku wentylatora Szybu Maciej - dawnej Kopalni Concordia w Zabrzu, które były realizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji projektu „Rewitalizacja i przystosowanie dla celów kulturalnych budynku wentylatora Szybu Maciej na obszarze dawnej kopalni Concordia w Zabrzu” Stowarzyszenie wprowadzi nową ofertę kulturalną, m. in. zaprezentuje stałą wystawę „Dziedzictwo dawnej techniki górniczej - Ekspozycja przewietrzania kopalni Concordi”.

Nowa oferta Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki związana z zrewitalizowanym Zabytkiem obejmuje:

  • Zwiedzanie indywidualne (z przewodnikiem w języku polskim lub języku angielskim)
  • Zwiedzanie grupowe (z przewodnikiem w języku polskim lub języku angielskim)
  • Możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych w obiekcie
  • Pamiątki (materiały promocyjno-informacyjne)

Ze względu na aktualne obostrzenia związane z pandemią SARS-COV-2 niektóre z powyższych elementów oferty mogą być niedostępne. Szerszych informacji udziela Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki pod nr tel. 32 271 24 49 wew. 14

 

SZKOLENIA

Organizowane dla Państwa szkolenia w Zabrzu to szansa na aktywne wykorzystanie czasu po szkoleniu. Uczestników zapraszamy na zwiedzenie urokliwych zakątków Zabrza ze wsparciem licencjonowanego przewodnika o nieprzeciętnym zakresie wiedzy o historii miasta.

Ich specyfika polega na tym, że spotykają się na nich przedstawiciele różnych grup społecznych, z różnych miast, a nawet regionów kraju. By zapewnić właściwą interaktywność i pracę podczas spotkania, grupa na szkoleniu to maksimum 12 osób.

Gwarantujemy sprawną organizację – zapewniamy salę szkoleniową, wyżywienie, pomożemy z dojazdem i rezerwacją miejsc noclegowych dla uczestników, wskażemy gdzie szukać wrażeń po szkoleniach. Przed szkoleniem, zapytamy o Państwa oczekiwania dotyczące programu i efektów szkolenia. Uwzględniając oczekiwania całej grupy, dopasujemy szkolenie do Państwa potrzeb.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji po zakończonym szkoleniu. Oferujemy swoją wiedzę i doradztwo bezterminowo po zakończonym szkoleniu w formie telefonicznej i mailowej. Zadbamy o to, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z uczestnictwa w naszym szkoleniu i pomożemy Państwu we wdrożeniu nowych umiejętności w życie.

W przypadku chęci przeszkolenia 5 lub więcej osób sugerujemy rozważyć organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego szczególnie do indywidualnych uwarunkowań Państwa.

 

DORADZTWO

Pomoc w pozyskiwaniu środków na finansowanie przedsięwzięć to niemałe wyzwanie, wymagające odpowiedniego zakresu wiedzy fachowej. W mozaice powszechnie dostępnych źródeł funduszy europejskich i innych dotacji prawdziwą sztuką jest właściwie nakreślić zamysł merytoryczny i uniknąć potknięcia formalnego. A przecież uzyskanie pozytywnej opinii i zaproszenie do podpisania umowy to dopiero pierwszy sukces w misji, jaką jest realizacja projektu.

Kadra ekspertów służąca informacją i poradą umożliwi Państwu uzyskanie rzetelnej informacji pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia. Wspólnie wypracujemy i zadbamy, by projekt został przygotowany właściwie i trafnie. Dzięki stałemu podnoszeniu swoich kwalifikacji i monitorowania zmieniających się przepisów materii funduszy europejskich i dotacji krajowych jesteśmy w stanie osiągać sukcesy. Miarą naszych umiejętności są realizowane przez nas projekty międzynarodowe oraz lista uzyskanych i udanie rozliczonych dotacji.

Posiadamy doświadczenie i podejmiemy się aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Uczenie Się Przez Całe Życie (LLP -Lifelong Learning Programme), w zakresie dotacji z Urzędu Miasta i innych źródeł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

 

WYNAJEM

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie wynajmu sal pod organizację imprez oraz powierzchni magazynowych. Na życzenie klienta prowadzimy kompleksową obsługę szkoleń.

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych i dbając o Państwa prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych.